Jak ustawić kolory w programach Adobe?

Jeśli pracując nad projektem zdarza się, że zdjęcia edytujesz w programie Photoshop, tworzysz wszelkiego rodzaje logotypy, grafiki w programie Illustrator, a na samym końcu wszystko składasz do druku w programie InDesign, to bardzo dobrym rozwiązaniem jest ustawienie wspólnych zasad zarządzania kolorem (synchronizacja) dla wszystkich wspomnianych aplikacji. Wspólne zasady zarządzania kolorem ułatwią pracę między aplikacjami dając pewność, że we wszystkich programach z rodziny Adobe kolory na monitorze będą wyglądały tak samo.

Choć programy z rodziny Adobe umożliwiają samodzielne określenie zasad pracy z kolorem, to nie jest to praktyczny sposób postępowania. Ogólne ustawienia koloru dla wszystkich programów Adobe można zsynchronizować za pośrednictwem aplikacji Bridge. Ustawienia koloru wybrane w programie Bridge obowiązują we wszystkich programach pakietu, co ułatwia zarządzanie kolorem na wszystkich etapach przygotowywania publikacji do druku.

Jak zsynchronizować, ustawić kolory w programie Bridge?

Po otwarciu programu Bridge przechodzimy do menu górnego Edycja (Edit) i wybieramy polecenie Ustawienia kolorów (Suite Color Settings) skrót Ctrl+Shift+K. Otwarte okno ustawienia kolorów zawiera listę zdefiniowanych ustawień zarządzania kolorem.

Synchronizacja kolorow w Bridge
Synchronizacja kolorów w Bridge

Dla typowych prac przygotowywanych do druku dobrym wyjściem jest wybór Ustawienia koloru dla przygotowania do druku w Europie 3 (Europe Prepress 3). Zawiera ono domyślne ustawienia dla typowego druku europejskiego, w tym uniwersalny profil CMYK — Coated Fogra 39 (ISO 12647-2:2004). Jak w większości przypadków, profil uniwersalny nie jest zły, jednak z pewnością nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem dla druku. Wybieramy wspomniane ustawienie i za pomocą polecenia Zastosuj (Apply) ustawiamy je jako domyślne we wszystkich aplikacjach graficznych Adobe. Od tego momentu w całym pakiecie mamy zsynchronizowane ustawienia kolorów.

Tak na marginesie każdy standardowy zestaw ustawień do pracy z kolorem jest zapisany pod odpowiednią nazwą. Przykładowo dostępny domyślnie na liście profil Uniwersalne ustawienia koloru w Europie 3 (Europe Prepress 3) nadaje się do typowych prac związanych z przygotowaniem projektu do standardowego druku w Europie. Należy zwrócić uwagę, że zarówno ustawienia amerykańskie, jak i japońskie różnią się nie tylko nazwą, ale także wykorzystywanymi profilami. Związane jest to z tym, że w Europie stosuje się inne farby drukarskie niż na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Japonii.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *